Powrót do strony głównej

Z życia szkoły -  rok szk. 2010/2011

  Inauguracja roku szkolnego- 1.09.2010 r.  

1 września w naszej szkole odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2010/2011.
W uroczystości wzięli udział uczniowie szkoły podstawowej, gimnazjum, nauczyciele oraz rodzice. Po wysłuchaniu hymnu narodowego głos zabrała p. Ewa Gaj, która przeczytała list ministra edukacji narodowej  Katarzyny Hall.  Następnie głos zabrał p. dyrektor Wojciech Sobolewski. W swoim wystąpieniu, dyrektor naszej szkoły życzył  wszystkim uczniom wytrwałości i samych sukcesów w nowym roku szkolnym.

 

 

   Sprzątanie Świata- "Chrońmy bioróżnorodność, segregujmy odpady"- 20.09.2010 r.  
   Jak co roku nasza szkoła włączyła się do ogólnopolskiej akcji "Sprzątanie Świata". Młodzież porządkowała teren wokół szkoły, chodnik oraz cmentarz. Po zapoznaniu się z celem akcji i przydzieleniu rejonów do sprzątania uczniowie uzbrojeni w rękawice, grabie, miotły i inny sprzęt z zapałem przystąpili do pracy. Po kilku godzinach  można było ocenić wyniki. Wypielęgnowane trawniki, czysty chodnik, usunięte liście, papierki- aż miło popatrzeć.

zobacz informator z Akcji na stronie Fundacji "Nasza Ziemia"

 

 

 
  Wybory Samorządu Uczniowskiego- 27.09.2010 r.  
  27 września odbyły się  wybory do Samorządu Uczniowskiego. Przez tydzień kandydaci prowadzili kampanię wyborczą na terenie szkoły. Przedstawiali swoje programy wyborcze. W wyniku tajnego głosowania wybrano przewodniczącego SU, którym została Edyta Borkowska z klasy III b, funkcję zastępcy obejmie Tomasz Pyrko z klasy IIa, a sekretarza Weronika Lasecka z klasy IIIa. Finansami SU opiekować się będzie Klaudia Celińska- Jakubowicz z klasy IIIa.  

 

  DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ- 4.10.2010 r.  
 

Dyrekcji, Nauczycielom
wszystkim Pracownikom naszej szkoły,
życzymy takich myśli i marzeń,
które dają się urzeczywistnić,
pięknych i szlachetnych pomysłów,
które podszeptuje serce, cierpliwości i wytrwałości,
aby służba dzieciom i całemu środowisku
zrodziła wiele szlachetnych owoców.

                                                         Samorząd Uczniowski wraz z całą społecznością szkolną
 

 
 

Uroczystą akademię z okazji Dnia Edukacji Narodowej przygotowała p. Sylwia Kryńska - opiekun Samorządu Uczniowskiego. Nad oprawą muzyczną czuwała p. Anna Jakimiuk. Uczniowie w humorystyczny sposób przedstawili sceny z życia szkolnego. Pokazali, że potrafią z przymrużeniem oka spoglądać na uczniowskie przywary, a także szczerze docenić trud i troskę nauczycieli i wychowawców.  Do życzeń dołączyli się także wychowankowie świetlicy szkolnej i wręczyli  własnoręcznie wykonane kartki okolicznościowe.

 

 

 
  „Wieczór poezji jesiennej"  
 

Jesień wszystkim kojarzy się z deszczem, szarugą, spadającymi kolorowymi liśćmi. Jesień to czas zbierania plonów, usypiania przyrody, wspomnień o tych co odeszli oraz refleksji nad własnym losem. To także babie lato snujące się po polach, to odgłosy lasu brzmiące w utworze Vivaldiego, to klucze dzikich gęsi. Jednym słowem jesień to piękna pora roku, która inspiruje wielu malarzy, muzyków, poetów. W jesiennej scenerii uczniowie klas III gimnazjum wraz z wychowawcami zorganizowali wieczór poezji. Celem spotkania było kształcenie wrażliwości na piękno poezji, dostrzeganie zalet jesieni jako pory roku oraz wyrażanie uczuć wywoływanych współodczuwaniem jesiennej przyrody. Tego wieczoru królował Leopold Staff- jego utworów usłyszeliśmy najwięcej. Oczywiście były to wiersze, które mówiły o jesieni (”Zachód jesienny”), o samotności ( „List z jesieni”, Północ”), ale także o radości ( „List”, „Radość”). Z wielkim zainteresowaniem wysłuchaliśmy również utworów innych poetów, dla których ta pora roku była bliska. Dzięki temu mogliśmy pobłądzić w myślach po świecie osnutym jesiennym szalem liści i ogrzać się przy płomieniach ogniska.

 
 

  

 
 
  Integracja "pierwszaków"  
  Niełatwo być pierwszoklasistą, nawet w gimnazjum. To przełomowy moment w życiu, nowa szkoła, nauczyciele, wymagania, koledzy. Aby proces adaptacji do nowych warunków przebiegł sprawniej zorganizowano ognisko połączone z grami i zabawami integrującymi zespół klasowy. Gry, zabawy, wspólne śpiewanie, a nawet popisy taneczne  stały się pretekstem do ukazania  talentów uczniów. Osoby nieśmiałe miały możliwość zaprezentowania swoich mocnych stron. Wszyscy bawili się znakomicie. Kiełbaski i pieczone ziemniaki smakowały wyjątkowo i znikały  błyskawicznie.  
 

 

 
 
 

„Kształtujemy tożsamość krajobrazu” - 20.10.2010 r.

 
  20 października 2010 roku w auli Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie odbyło się sympozjum podsumowujące VII edycję konkursu „Kształtujemy tożsamość krajobrazu”.
Po raz kolejny nasza szkoła została wyróżniona. Lubelski Kurator Oświaty przyznał dyrektorowi Zespołu Szkół w Krynce Wojciechowi Sobolewskiemu „Kryształową Malwę” w podziękowaniu za wieloletnie i rozumne kształtowanie krajobrazu. Za szczególne zaangażowanie w realizację zadań związanych z organizowaniem międzyszkolnego konkursu „Kształtujemy tożsamość krajobrazu” i podejmowanie działań kształtujących w uczniach właściwych postaw wobec środowiska i przyrody dyrektor szkoły oraz nauczyciel Grażyna Sobolewska otrzymali List Gratulacyjny Ministra Edukacji Narodowej.
Szczególnym wyróżnieniem dla uczniów naszej szkoły było przygotowanie oprawy artystycznej, pod kierunkiem Anny Jakimiuk. Występy dzieci wzbudziły ogromne zainteresowanie i podziw.