Test – Ameryka Północna i Ameryka Południowa

 

 1. Powierzchnia Ameryki Południowej wynosi:

a)      18 mln km2

b)      24 mln km2

c)      30 mln km2

d)      44 mln km2

 

 1. Podaj nazwy dwóch kontynentów, z których od końca XVIII w. do początków XX w. napływała masowo ludność do Ameryki.

 

 1. Uporządkuj półwyspy wg wielkości zaczynając od najmniejszego:

a)      Jukatan

b)      Labrador

c)      Kalifornijski

d)      Floryda

 

 1. Stolicą Brazylii jest:

a)      Bogota

b)      Brasilia

c)      La Paz

 

 1. Które z podanych państw nie leży na kontynencie Ameryki Południowej?

a)      Kolumbia

b)      Wenezuela

c)      Ekwador

d)      Brazylia

e)      Kuba

 

 1. Wskaż czynniki, które nie wpływają na klimat Ameryk:

a)      duże różnice wysokości n.p.m.

b)      rozciągłość południkowa

c)      ukształtowanie powierzchni

d)      wielkość opadów 

 

 1. Uzasadnij stwierdzenie, że Kordyliery i Andy mają duży wpływ na klimat kontynentów Amerykańskich

 

 1. Uzupełnij tabelę

Nazwa

Co oznacza? Z czym Ci się kojarzy?

Missouri

 

Panamski

 

Górne

 

katinga

 

sukulenty

 

Mulaci

 

Mc Kinley

 

Niagara

 

Amazonka

 

Waszyngton

 

 1. Wybierz dwa obszary (dwie krainy) w Ameryce Północnej, jeden o małej i jeden o dużej gęstości zaludnienia i podaj przyczyny tych różnic.

-         Obszar o dużej gęstości zaludnienia....................................................

-         Obszar o małej gęstości zaludnienia....................................................

         Przyczyny zróżnicowania gęstości zaludnienia..................................................................

 

 

 1. Jakim językiem posługują się mieszkańcy USA i Kanady, a jakim brazylijczycy?

 

 1. Przyporządkuj strefom klimatycznym naturalną roślinność.

 

strefa klimatyczna

formacja roślinna

 • umiarkowany kontynentalny

chłodny

-

suchy

-

 • klimat okołobiegunowy

polarny

-

subpolarny

-

 • równikowy wilgotny

-

 • zwrotnikowy suchy

-

 

Formacje roślinne (wpisz w odpowiednim miejscu tabeli)

         - wilgotny las równikowy       -  tajga                                                                         -  pustynie i półpustynie         - tundra                                                                                                 -    -       pustynia lodowa                    -   step